News Update :
Home » » remaja

remaja

Penulis : modis on Senin, 21 Januari 2013 | 01.42

angan Fizikal, Kognitif dan Emosi Remaja

Isu Psikologi Remaja

Kebanyakan remaja berjaya melepasi zamannya, tetapi ada juga sebilangan dari mereka mengalami pelbagai masalah psikologi dan tingkah laku yang menggugat bukan sahaja hidup remaja itu sendiri tetapi juga kehidupan orang-orang di sekelilingnya. Masalah-masalah yang berkaitan seperti penagihan dadah, masalah pemakanan, kemurungan dan masalah tingkah laku. Zaman remaja merupakan zaman serba boleh dan ingin mencuba segala sesuatu bagi remaja. Zaman inilah yang akan menentukan berjaya atau tidak seseorang remaja sekiranya jalan atau cubaan yang dilakukan tepat atau sebaliknya bagi menjamin kesejahteraan hidup mereka kelak.

Permasalahan ini perlu dilihat dengan cara perspektif yang betul dan juga terlebih dahulu perlu memahami prinsip-prinsip umum masalah psikososial remaja terlebih dahulu.

Achenbach dan Edelbrock (1987) mengatakan bahawa kebanyakan ahli psikologi klinikal dan juga ahli-ahli psikologi yang lain membahagikan dua jenis masalah yang dialami oleh remaja:-
 1. Kecelaruan dalaman
  Masalah-masalah remaja bersifat dalaman dan dimanifestasikan dalam bentuk gejala emosi dan kognitif seperti kemurungan atau dalam bentuk gangguan-gangguan psikosomatil.
 2. Kecelaruan luaran
  Masalah-masalah remaja bersifat luaran dan dimanifestasikan dalam bentuk masalah-masalah tingkah laku. Ianya seperti masalah tingkah laku delinkuen, penyalahgunaan dadah dan alcohol serta ponteng sekolah.
Pengaruh Rakan Sebaya

Peringkat remaja merupakan masa hubungan sosial bukan terhad yang bukan sahaja melibatkan ibu bapa tetapi juga rakan sebaya. Peringkat kanak-kanak, rakan sebaya mempunyai pengaruh yang terhad, tetapi zaman remaja rakan sebaya mempunyai peranan yang sangat penting dan perhubungan pada masa ini sangat kritikal. Minat mereka selalunya adalah lebih mirip kepada minat rakan daripada ibu bapa.

Remaja juga memperolehi kemahiran sosial yang hanya boleh didapati dan dilatih di kalangan rakan sebaya. Bagi remaja, rakan sebaya menjadi sumber maklumat utama tentang dirinya dan juga orang lain. Rakan sebaya menjadi asas untuk membuat perbandingan antara tindakannya, sikapnya, perasaannya dan orang lain.

Pada umumnya remaja lelaki dan perempuan yang popular dianggap sebagai suka kepada orang lain, bertoleransi, bersimpati dan suka membantu rakan-rakan dengan membuat mereka rasa diterima dan melibatkan diri dengan merancang dan memulakan aktiviti kumpulan yang menarik dan menyeronokkan. Remaja seperti ini bersikap ceria, bersemangat, baik hati, boleh berjenaka, mempunyai daya usaha, dorongan dan idea yang baik.

Remaja yang tidak disanjung dan disingkirkan oleh rakan-rakan mempunyai cirri-ciri yang bertentangan dengan mereka yang popular. Remaja ini merasa kurang yakin pada diri sendiri, penakut dan cuba menjauhkan diri dari rakan sebaya. Remaja yang bersikap agresif, sombong dan terlalu mendesak akan tidak disukai dan kemungkinan ditolak rakan sebaya.

Kumpulan sebaya dikatakan menyumbang terhadap perkembangan sosial remaja terutamanya dalam pencapaian identity mereka. Paling penting kumpulan remaja dapat memberi sokongan kepada ahli-ahlinya di samping keluarga mereka. Di sinilah remaja berpeluang mencuba berbagai peranan identity yang akhirnya akan menyumbang kepada personalitinya apabila dewasa kelak.

Pengaruh Ibu bapa

Pengaruh ibu bapa dalam tingkah laku dan cir-ciri personaliti remaja boleh dipengaruhi oleh cara didikan semenjak dari kecil lagi. Walaubagaimanapun seringkali timbul masalah antara ibu bapa dan remaja. Perbezaan pemahaman dan pengalaman merupakan masalah yang ketara dan ini dinamakan sebagai jurang generasi. Jurang generasi merupakan salah satu punca konflik antara remaja dan ibu bapa. Ianya adalah perbezaan yang terdapat dalam nilai, sikap dan tingkah laku antara generasi tua dengan generasi yang lebih muda iaitu remaja. Ibu bapa selalu memarahi anak remaja mereka yang dianggap tidak mematuhi kehendak dan peraturan mereka. Perhubungan antara remaja dan ibu bapa akan baik sekiranya mereka berjauhan seperti anak remaja melanjutkan pelajaran ataupun bekerja di tempat lain.

Perhubungan ibu bapa dan remaja yang positif akan membantu remaja menjalani kehidupan yang mencabar dan menyeronokkan. Ini disebabkan remaja akan mempunyai hubungan yang baik dengan ibu bapa mereka dan sering berkongsi masalah serta nilai-nilai yang baik antara satu dengan lain.

Hubungan antara tingkah laku dan personaliti remaja adalah dipengaruhi oleh cara didikan ibu bapa mereka. Baumrind (1968) telah mengenal pasti lima kategori gaya keibu bapaan seperti berikut:

Ibu bapa autoritarian
Cara didikan kategori ini adalah mengawal dan menilai tingkah laku remaja dengan menggunakan standard mutlak atau kawalan ketat. Tidak ada tolak ansur tetapi remaja kena patuh segala arahan mereka. Ibu bapa beranggapan bahawa mereka tahu apa yang baik dan buruk dan perlu patuh tanpa menyoal. Dari sini remaja akan berpegang teguh kepada nilai-nilai tradisional dan terus akur dengan kehendak ibu bapa walaupun ada di kalangan remaja yang marah dan menyimpannya di dalam hati mereka.

Individu yang dibesarkan dengan cara ini lebih cenderung untuk mematuhi perintah dan akur kepada pihak berkuasa, mempunyai pemikiran yang konkrit, idea yang konvensional dan menyimpan rasa marah yang terkawal.

Ibu bapa yang mengabaikan anak-anak
Ibu bapa yang mengabaikan anak-anak tidak begitu keras dari segi kawalan dan disiplin anak-anak serta tidak tekal dalam amalan mereka. Mereka tidak menerangkan kepada anak-anak mengapa tindakan tersebut dilakukan apabila menghukum atau mendenda dan biasanya ia lebih mengikut mood dan perasaan mereka. Remaja akan tidak dapat membendung rasa marah dan melepaskannya dalam bentuk tingkah laku anti-sosial.

Individu yang dibesarkan dengan cara ini akan bertindak melanggar undang-undang dan tidak mematuhi norma masyarakat. Kajian menunjukkan sebilangan besar remaja delinkuen telah dididik dalam keadaan terabai yang akan bertindak secara agresif dan tidak mempunyai kawalan diri seperti ibu bapa mereka.

Ibu bapa yang amat melindungi
Ibu bapa sukar melepaskan anak-anak mereka melakukan sesuatu dengan sendiri dan sedaya upaya akan menentukan apa yang perlu dilakukan oleh anak-anak dan bila patut buat. Mereka menggalakkan tingkah laku bergantung dan pasif serta mendisiplinkan mereka dengan cara tidak memberikan kasih saying sekiranya anak-anak tidak mengikut arahan mereka.

Individu yang dibesarkan dengan cara ini akan cenderung untuk menjadi bergantung, pasif, bersopan dan akur. Remaja juga akan menjadi penakut, malu dan kurang keyakinan diri serta sukar untuk memjadi pemimpin dan melakukan aktiviti bersama rakan sebaya.

Ibu bapa permisif
Ibu bapa membenarkan remaja menggunakan diri mereka sebagai sumber serta mengikut kehendak remaja tanpa mendesak mengikut keinginan mereka. Ibu bapa bukan sebagai orang yang bertanggungjawab dalam membentuk tingkah laku remaja. Remaja yang menerima didikan seperti ini mempunyai tingkah laku agresif dan tidak bertanggungjawab terutamanya remaja lelaki akan menunjukkan tingkah laku buli dan mementingkan diri sendiri.

Ibu bapa autoritatif
Ibu bapa mesra dengan anak-anak dan menerima mereka dengan baik serta dalam masa yang sama memberi kebebasan kepada anak-anak. Mengikut Baumrind (1971), ibu bapa autoritatif menggunakan budibicara mereka dalam mengawal dan mendisiplin anak-anak supaya dapat disesuaikan dengan keperluan mereka. Ibu bapa menerangkan sebab atas segala tindakan dan sentiasa menjelaskan tentang harapan dan permintaan mereka yang perlu difahami oleh kanak-kanak tetapi boleh bertolak ansur dalam hal demikian itu. Di samping itu ibu bapa juga sentiasa memberi pertimbangan kepada pendapat atau maklum balas daripada anak-anak.

Ibubapa autoritatif mahu anak-anak mereka hidup bahagia dan mengawal hidup mereka sendiri dan sebagai ibu bapa mereka membantu dari segi persediaan menjadi dewasa yang mempunyai kebebasan. Bersedia mendengar dan mendidik anak-anak dengan tegas supaya anak-anak mereka mempunyai kekuatan ego dan berdisiplin.

Didikan seperti ini akan menjadikan remaja cenderung menjadi egen sosial yang aktif dan mempunyai daya usaha, boleh berdikari, disiplin yang tinggi, bertanggungjawab, boleh berfikir untuk diri sendiri dan berpegang teguh kepada nilai dan prinsip hidup.angan Fizikal, Kognitif dan Emosi Remaja

Isu Psikologi Remaja

Kebanyakan remaja berjaya melepasi zamannya, tetapi ada juga sebilangan dari mereka mengalami pelbagai masalah psikologi dan tingkah laku yang menggugat bukan sahaja hidup remaja itu sendiri tetapi juga kehidupan orang-orang di sekelilingnya. Masalah-masalah yang berkaitan seperti penagihan dadah, masalah pemakanan, kemurungan dan masalah tingkah laku. Zaman remaja merupakan zaman serba boleh dan ingin mencuba segala sesuatu bagi remaja. Zaman inilah yang akan menentukan berjaya atau tidak seseorang remaja sekiranya jalan atau cubaan yang dilakukan tepat atau sebaliknya bagi menjamin kesejahteraan hidup mereka kelak.

Permasalahan ini perlu dilihat dengan cara perspektif yang betul dan juga terlebih dahulu perlu memahami prinsip-prinsip umum masalah psikososial remaja terlebih dahulu.

Achenbach dan Edelbrock (1987) mengatakan bahawa kebanyakan ahli psikologi klinikal dan juga ahli-ahli psikologi yang lain membahagikan dua jenis masalah yang dialami oleh remaja:-
 1. Kecelaruan dalaman
  Masalah-masalah remaja bersifat dalaman dan dimanifestasikan dalam bentuk gejala emosi dan kognitif seperti kemurungan atau dalam bentuk gangguan-gangguan psikosomatil.
 2. Kecelaruan luaran
  Masalah-masalah remaja bersifat luaran dan dimanifestasikan dalam bentuk masalah-masalah tingkah laku. Ianya seperti masalah tingkah laku delinkuen, penyalahgunaan dadah dan alcohol serta ponteng sekolah.
Pengaruh Rakan Sebaya

Peringkat remaja merupakan masa hubungan sosial bukan terhad yang bukan sahaja melibatkan ibu bapa tetapi juga rakan sebaya. Peringkat kanak-kanak, rakan sebaya mempunyai pengaruh yang terhad, tetapi zaman remaja rakan sebaya mempunyai peranan yang sangat penting dan perhubungan pada masa ini sangat kritikal. Minat mereka selalunya adalah lebih mirip kepada minat rakan daripada ibu bapa.

Remaja juga memperolehi kemahiran sosial yang hanya boleh didapati dan dilatih di kalangan rakan sebaya. Bagi remaja, rakan sebaya menjadi sumber maklumat utama tentang dirinya dan juga orang lain. Rakan sebaya menjadi asas untuk membuat perbandingan antara tindakannya, sikapnya, perasaannya dan orang lain.

Pada umumnya remaja lelaki dan perempuan yang popular dianggap sebagai suka kepada orang lain, bertoleransi, bersimpati dan suka membantu rakan-rakan dengan membuat mereka rasa diterima dan melibatkan diri dengan merancang dan memulakan aktiviti kumpulan yang menarik dan menyeronokkan. Remaja seperti ini bersikap ceria, bersemangat, baik hati, boleh berjenaka, mempunyai daya usaha, dorongan dan idea yang baik.

Remaja yang tidak disanjung dan disingkirkan oleh rakan-rakan mempunyai cirri-ciri yang bertentangan dengan mereka yang popular. Remaja ini merasa kurang yakin pada diri sendiri, penakut dan cuba menjauhkan diri dari rakan sebaya. Remaja yang bersikap agresif, sombong dan terlalu mendesak akan tidak disukai dan kemungkinan ditolak rakan sebaya.

Kumpulan sebaya dikatakan menyumbang terhadap perkembangan sosial remaja terutamanya dalam pencapaian identity mereka. Paling penting kumpulan remaja dapat memberi sokongan kepada ahli-ahlinya di samping keluarga mereka. Di sinilah remaja berpeluang mencuba berbagai peranan identity yang akhirnya akan menyumbang kepada personalitinya apabila dewasa kelak.

Pengaruh Ibu bapa

Pengaruh ibu bapa dalam tingkah laku dan cir-ciri personaliti remaja boleh dipengaruhi oleh cara didikan semenjak dari kecil lagi. Walaubagaimanapun seringkali timbul masalah antara ibu bapa dan remaja. Perbezaan pemahaman dan pengalaman merupakan masalah yang ketara dan ini dinamakan sebagai jurang generasi. Jurang generasi merupakan salah satu punca konflik antara remaja dan ibu bapa. Ianya adalah perbezaan yang terdapat dalam nilai, sikap dan tingkah laku antara generasi tua dengan generasi yang lebih muda iaitu remaja. Ibu bapa selalu memarahi anak remaja mereka yang dianggap tidak mematuhi kehendak dan peraturan mereka. Perhubungan antara remaja dan ibu bapa akan baik sekiranya mereka berjauhan seperti anak remaja melanjutkan pelajaran ataupun bekerja di tempat lain.

Perhubungan ibu bapa dan remaja yang positif akan membantu remaja menjalani kehidupan yang mencabar dan menyeronokkan. Ini disebabkan remaja akan mempunyai hubungan yang baik dengan ibu bapa mereka dan sering berkongsi masalah serta nilai-nilai yang baik antara satu dengan lain.

Hubungan antara tingkah laku dan personaliti remaja adalah dipengaruhi oleh cara didikan ibu bapa mereka. Baumrind (1968) telah mengenal pasti lima kategori gaya keibu bapaan seperti berikut:

Ibu bapa autoritarian
Cara didikan kategori ini adalah mengawal dan menilai tingkah laku remaja dengan menggunakan standard mutlak atau kawalan ketat. Tidak ada tolak ansur tetapi remaja kena patuh segala arahan mereka. Ibu bapa beranggapan bahawa mereka tahu apa yang baik dan buruk dan perlu patuh tanpa menyoal. Dari sini remaja akan berpegang teguh kepada nilai-nilai tradisional dan terus akur dengan kehendak ibu bapa walaupun ada di kalangan remaja yang marah dan menyimpannya di dalam hati mereka.

Individu yang dibesarkan dengan cara ini lebih cenderung untuk mematuhi perintah dan akur kepada pihak berkuasa, mempunyai pemikiran yang konkrit, idea yang konvensional dan menyimpan rasa marah yang terkawal.

Ibu bapa yang mengabaikan anak-anak
Ibu bapa yang mengabaikan anak-anak tidak begitu keras dari segi kawalan dan disiplin anak-anak serta tidak tekal dalam amalan mereka. Mereka tidak menerangkan kepada anak-anak mengapa tindakan tersebut dilakukan apabila menghukum atau mendenda dan biasanya ia lebih mengikut mood dan perasaan mereka. Remaja akan tidak dapat membendung rasa marah dan melepaskannya dalam bentuk tingkah laku anti-sosial.

Individu yang dibesarkan dengan cara ini akan bertindak melanggar undang-undang dan tidak mematuhi norma masyarakat. Kajian menunjukkan sebilangan besar remaja delinkuen telah dididik dalam keadaan terabai yang akan bertindak secara agresif dan tidak mempunyai kawalan diri seperti ibu bapa mereka.

Ibu bapa yang amat melindungi
Ibu bapa sukar melepaskan anak-anak mereka melakukan sesuatu dengan sendiri dan sedaya upaya akan menentukan apa yang perlu dilakukan oleh anak-anak dan bila patut buat. Mereka menggalakkan tingkah laku bergantung dan pasif serta mendisiplinkan mereka dengan cara tidak memberikan kasih saying sekiranya anak-anak tidak mengikut arahan mereka.

Individu yang dibesarkan dengan cara ini akan cenderung untuk menjadi bergantung, pasif, bersopan dan akur. Remaja juga akan menjadi penakut, malu dan kurang keyakinan diri serta sukar untuk memjadi pemimpin dan melakukan aktiviti bersama rakan sebaya.

Ibu bapa permisif
Ibu bapa membenarkan remaja menggunakan diri mereka sebagai sumber serta mengikut kehendak remaja tanpa mendesak mengikut keinginan mereka. Ibu bapa bukan sebagai orang yang bertanggungjawab dalam membentuk tingkah laku remaja. Remaja yang menerima didikan seperti ini mempunyai tingkah laku agresif dan tidak bertanggungjawab terutamanya remaja lelaki akan menunjukkan tingkah laku buli dan mementingkan diri sendiri.

Ibu bapa autoritatif
Ibu bapa mesra dengan anak-anak dan menerima mereka dengan baik serta dalam masa yang sama memberi kebebasan kepada anak-anak. Mengikut Baumrind (1971), ibu bapa autoritatif menggunakan budibicara mereka dalam mengawal dan mendisiplin anak-anak supaya dapat disesuaikan dengan keperluan mereka. Ibu bapa menerangkan sebab atas segala tindakan dan sentiasa menjelaskan tentang harapan dan permintaan mereka yang perlu difahami oleh kanak-kanak tetapi boleh bertolak ansur dalam hal demikian itu. Di samping itu ibu bapa juga sentiasa memberi pertimbangan kepada pendapat atau maklum balas daripada anak-anak.

Ibubapa autoritatif mahu anak-anak mereka hidup bahagia dan mengawal hidup mereka sendiri dan sebagai ibu bapa mereka membantu dari segi persediaan menjadi dewasa yang mempunyai kebebasan. Bersedia mendengar dan mendidik anak-anak dengan tegas supaya anak-anak mereka mempunyai kekuatan ego dan berdisiplin.

Didikan seperti ini akan menjadikan remaja cenderung menjadi egen sosial yang aktif dan mempunyai daya usaha, boleh berdikari, disiplin yang tinggi, bertanggungjawab, boleh berfikir untuk diri sendiri dan berpegang teguh kepada nilai dan prinsip hidup.
Inilah Tips Terbaik Mendidik Anak Remaja Yang Sedang Jatuh Cinta ! ruang hati | Mar 22, 2012 | Comments 0 Masa puber menuntut rasa ingin tahu yang besar pada mas remaja putra-putri Anda. Bagaimana tidak? Remaja adalah masa-masa paling indah, romantis dan mulai merasakan jatuh cinta. Masa remaja pula, dimana banyak godaan dan kadang belum bisa diatasi oleh anak remaja Anda. Sebagai orang tua tentu Anda perlu bijaksana bila anak remaja Anda mulai terlihat menyukai lawan jenisnya dan saling jatuh cinta. Berikut beberapa tips yang mungkin bermanfaat dikutip dari boldsky, Selasa (20/3). Sering Bertukar Pendapat Adalah Komunikasi Terbaik Sering Bertukar Pendapat Adalah Komunikasi Terbaik * Berbagai pengalaman masa remaja Anda Ketika anak Anda naksir temannya, dia merasa itu adalah cinta sejatinya. Padahal, perjalanan hidup anak Anda masih panjang. Sebagai orang tua Anda perlu segera meluruskan situasi seperti ini. Cara terbaik adalah berteman dengan anak Anda, kemudian bagi pengalaman masa remaja Anda agar dia memahami apa yang harus dia lakukan. * Berbicara serius Remaja cenderung sangat mudah jatuh cinta. Mereka awalnya saling menggoda kemudian percaya bahwa persahabatan adalah ikatan seumur hidup. Tapi ketika itu tidak berjalan mulus, anak remaja mengalami stress. Pada saat itu, Anda harus berbicara lebih serius dengan anak Anda bahwa usia berapa seharusnya memiliki ikatan serius dengan lawan jenis. * Efek dari menggoda lawan jenis Berikan pemahaman kepada anak Anda bahwa senyuman, atau sikap ramah seseorang jangan disalahartikan. Karena itu bisa saja itu tanda sopan santunnya, karena disaat remaja yang ada hanya teman, belum sampai ke tahap lebih jauh. Anak juga perlu diingatkan bahwa mereka harus lebih dewasa untuk menggoda lawan jenis. * Orangtua menyesuaikan diri dengan zaman Selain memberi pemahaman, orang tua juga perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Satu sisi, orangtua jangan terlalu memaksakan kehendak kepada anak atau melarangnya. Satu sisi, beri pemahaman pada anak, awasi pergaulannya dengan teman-temannya. Jika semua berjalan baik, orang tua bisa saja mendukung anak berpacaran.

Read more at: http://www.ruanghati.com/2012/03/22/inilah-tips-terbaik-mendidik-anak-remaja-yang-sedang-jatuh-cinta/
Inilah Tips Terbaik Mendidik Anak Remaja Yang Sedang Jatuh Cinta ! ruang hati | Mar 22, 2012 | Comments 0 Masa puber menuntut rasa ingin tahu yang besar pada mas remaja putra-putri Anda. Bagaimana tidak? Remaja adalah masa-masa paling indah, romantis dan mulai merasakan jatuh cinta. Masa remaja pula, dimana banyak godaan dan kadang belum bisa diatasi oleh anak remaja Anda. Sebagai orang tua tentu Anda perlu bijaksana bila anak remaja Anda mulai terlihat menyukai lawan jenisnya dan saling jatuh cinta. Berikut beberapa tips yang mungkin bermanfaat dikutip dari boldsky, Selasa (20/3). Sering Bertukar Pendapat Adalah Komunikasi Terbaik Sering Bertukar Pendapat Adalah Komunikasi Terbaik * Berbagai pengalaman masa remaja Anda Ketika anak Anda naksir temannya, dia merasa itu adalah cinta sejatinya. Padahal, perjalanan hidup anak Anda masih panjang. Sebagai orang tua Anda perlu segera meluruskan situasi seperti ini. Cara terbaik adalah berteman dengan anak Anda, kemudian bagi pengalaman masa remaja Anda agar dia memahami apa yang harus dia lakukan. * Berbicara serius Remaja cenderung sangat mudah jatuh cinta. Mereka awalnya saling menggoda kemudian percaya bahwa persahabatan adalah ikatan seumur hidup. Tapi ketika itu tidak berjalan mulus, anak remaja mengalami stress. Pada saat itu, Anda harus berbicara lebih serius dengan anak Anda bahwa usia berapa seharusnya memiliki ikatan serius dengan lawan jenis. * Efek dari menggoda lawan jenis Berikan pemahaman kepada anak Anda bahwa senyuman, atau sikap ramah seseorang jangan disalahartikan. Karena itu bisa saja itu tanda sopan santunnya, karena disaat remaja yang ada hanya teman, belum sampai ke tahap lebih jauh. Anak juga perlu diingatkan bahwa mereka harus lebih dewasa untuk menggoda lawan jenis. * Orangtua menyesuaikan diri dengan zaman Selain memberi pemahaman, orang tua juga perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Satu sisi, orangtua jangan terlalu memaksakan kehendak kepada anak atau melarangnya. Satu sisi, beri pemahaman pada anak, awasi pergaulannya dengan teman-temannya. Jika semua berjalan baik, orang tua bisa saja mendukung anak berpacaran.

Read more at: http://www.ruanghati.com/2012/03/22/inilah-tips-terbaik-mendidik-anak-remaja-yang-sedang-jatuh-cinta/
Inilah Tips Terbaik Mendidik Anak Remaja Yang Sedang Jatuh Cinta ! ruang hati | Mar 22, 2012 | Comments 0 Masa puber menuntut rasa ingin tahu yang besar pada mas remaja putra-putri Anda. Bagaimana tidak? Remaja adalah masa-masa paling indah, romantis dan mulai merasakan jatuh cinta. Masa remaja pula, dimana banyak godaan dan kadang belum bisa diatasi oleh anak remaja Anda. Sebagai orang tua tentu Anda perlu bijaksana bila anak remaja Anda mulai terlihat menyukai lawan jenisnya dan saling jatuh cinta. Berikut beberapa tips yang mungkin bermanfaat dikutip dari boldsky, Selasa (20/3). Sering Bertukar Pendapat Adalah Komunikasi Terbaik Sering Bertukar Pendapat Adalah Komunikasi Terbaik * Berbagai pengalaman masa remaja Anda Ketika anak Anda naksir temannya, dia merasa itu adalah cinta sejatinya. Padahal, perjalanan hidup anak Anda masih panjang. Sebagai orang tua Anda perlu segera meluruskan situasi seperti ini. Cara terbaik adalah berteman dengan anak Anda, kemudian bagi pengalaman masa remaja Anda agar dia memahami apa yang harus dia lakukan. * Berbicara serius Remaja cenderung sangat mudah jatuh cinta. Mereka awalnya saling menggoda kemudian percaya bahwa persahabatan adalah ikatan seumur hidup. Tapi ketika itu tidak berjalan mulus, anak remaja mengalami stress. Pada saat itu, Anda harus berbicara lebih serius dengan anak Anda bahwa usia berapa seharusnya memiliki ikatan serius dengan lawan jenis. * Efek dari menggoda lawan jenis Berikan pemahaman kepada anak Anda bahwa senyuman, atau sikap ramah seseorang jangan disalahartikan. Karena itu bisa saja itu tanda sopan santunnya, karena disaat remaja yang ada hanya teman, belum sampai ke tahap lebih jauh. Anak juga perlu diingatkan bahwa mereka harus lebih dewasa untuk menggoda lawan jenis. * Orangtua menyesuaikan diri dengan zaman Selain memberi pemahaman, orang tua juga perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Satu sisi, orangtua jangan terlalu memaksakan kehendak kepada anak atau melarangnya. Satu sisi, beri pemahaman pada anak, awasi pergaulannya dengan teman-temannya. Jika semua berjalan baik, orang tua bisa saja mendukung anak berpacaran.

Read more at: http://www.ruanghati.com/2012/03/22/inilah-tips-terbaik-mendidik-anak-remaja-yang-sedang-jatuh-cinta/
Inilah Tips Terbaik Mendidik Anak Remaja Yang Sedang Jatuh Cinta ! ruang hati | Mar 22, 2012 | Comments 0 Masa puber menuntut rasa ingin tahu yang besar pada mas remaja putra-putri Anda. Bagaimana tidak? Remaja adalah masa-masa paling indah, romantis dan mulai merasakan jatuh cinta. Masa remaja pula, dimana banyak godaan dan kadang belum bisa diatasi oleh anak remaja Anda. Sebagai orang tua tentu Anda perlu bijaksana bila anak remaja Anda mulai terlihat menyukai lawan jenisnya dan saling jatuh cinta. Berikut beberapa tips yang mungkin bermanfaat dikutip dari boldsky, Selasa (20/3). Sering Bertukar Pendapat Adalah Komunikasi Terbaik Sering Bertukar Pendapat Adalah Komunikasi Terbaik * Berbagai pengalaman masa remaja Anda Ketika anak Anda naksir temannya, dia merasa itu adalah cinta sejatinya. Padahal, perjalanan hidup anak Anda masih panjang. Sebagai orang tua Anda perlu segera meluruskan situasi seperti ini. Cara terbaik adalah berteman dengan anak Anda, kemudian bagi pengalaman masa remaja Anda agar dia memahami apa yang harus dia lakukan. * Berbicara serius Remaja cenderung sangat mudah jatuh cinta. Mereka awalnya saling menggoda kemudian percaya bahwa persahabatan adalah ikatan seumur hidup. Tapi ketika itu tidak berjalan mulus, anak remaja mengalami stress. Pada saat itu, Anda harus berbicara lebih serius dengan anak Anda bahwa usia berapa seharusnya memiliki ikatan serius dengan lawan jenis. * Efek dari menggoda lawan jenis Berikan pemahaman kepada anak Anda bahwa senyuman, atau sikap ramah seseorang jangan disalahartikan. Karena itu bisa saja itu tanda sopan santunnya, karena disaat remaja yang ada hanya teman, belum sampai ke tahap lebih jauh. Anak juga perlu diingatkan bahwa mereka harus lebih dewasa untuk menggoda lawan jenis. * Orangtua menyesuaikan diri dengan zaman Selain memberi pemahaman, orang tua juga perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Satu sisi, orangtua jangan terlalu memaksakan kehendak kepada anak atau melarangnya. Satu sisi, beri pemahaman pada anak, awasi pergaulannya dengan teman-temannya. Jika semua berjalan baik, orang tua bisa saja mendukung anak berpacaran.

Read more at: http://www.ruanghati.com/2012/03/22/inilah-tips-terbaik-mendidik-anak-remaja-yang-sedang-jatuh-cinta/
Inilah Tips Terbaik Mendidik Anak Remaja Yang Sedang Jatuh Cinta ! ruang hati | Mar 22, 2012 | Comments 0 Masa puber menuntut rasa ingin tahu yang besar pada mas remaja putra-putri Anda. Bagaimana tidak? Remaja adalah masa-masa paling indah, romantis dan mulai merasakan jatuh cinta. Masa remaja pula, dimana banyak godaan dan kadang belum bisa diatasi oleh anak remaja Anda. Sebagai orang tua tentu Anda perlu bijaksana bila anak remaja Anda mulai terlihat menyukai lawan jenisnya dan saling jatuh cinta. Berikut beberapa tips yang mungkin bermanfaat dikutip dari boldsky, Selasa (20/3). Sering Bertukar Pendapat Adalah Komunikasi Terbaik Sering Bertukar Pendapat Adalah Komunikasi Terbaik * Berbagai pengalaman masa remaja Anda Ketika anak Anda naksir temannya, dia merasa itu adalah cinta sejatinya. Padahal, perjalanan hidup anak Anda masih panjang. Sebagai orang tua Anda perlu segera meluruskan situasi seperti ini. Cara terbaik adalah berteman dengan anak Anda, kemudian bagi pengalaman masa remaja Anda agar dia memahami apa yang harus dia lakukan. * Berbicara serius Remaja cenderung sangat mudah jatuh cinta. Mereka awalnya saling menggoda kemudian percaya bahwa persahabatan adalah ikatan seumur hidup. Tapi ketika itu tidak berjalan mulus, anak remaja mengalami stress. Pada saat itu, Anda harus berbicara lebih serius dengan anak Anda bahwa usia berapa seharusnya memiliki ikatan serius dengan lawan jenis. * Efek dari menggoda lawan jenis Berikan pemahaman kepada anak Anda bahwa senyuman, atau sikap ramah seseorang jangan disalahartikan. Karena itu bisa saja itu tanda sopan santunnya, karena disaat remaja yang ada hanya teman, belum sampai ke tahap lebih jauh. Anak juga perlu diingatkan bahwa mereka harus lebih dewasa untuk menggoda lawan jenis. * Orangtua menyesuaikan diri dengan zaman Selain memberi pemahaman, orang tua juga perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Satu sisi, orangtua jangan terlalu memaksakan kehendak kepada anak atau melarangnya. Satu sisi, beri pemahaman pada anak, awasi pergaulannya dengan teman-temannya. Jika semua berjalan baik, orang tua bisa saja mendukung anak berpacaran.

Read more at: http://www.ruanghati.com/2012/03/22/inilah-tips-terbaik-mendidik-anak-remaja-yang-sedang-jatuh-cinta/

Pengertian Remaja Menurut Para Ahli

Pengertian RemajaRemaja berasal dari kata latin adolensence yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolensence mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik (Hurlock, 1992). Pasa masa ini sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua.
Seperti yang dikemukakan oleh Calon (dalam Monks, dkk 1994) bahwa masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi memiliki status anak. Menurut Sri Rumini & Siti Sundari (2004: 53) masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/ fungsi untuk memasuki masa dewasa.
Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria.

Read more: Pengertian Remaja Menurut Para Ahli | belajarpsikologi.com

Pengertian Remaja Menurut Para Ahli

Pengertian RemajaRemaja berasal dari kata latin adolensence yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolensence mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik (Hurlock, 1992). Pasa masa ini sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua.
Seperti yang dikemukakan oleh Calon (dalam Monks, dkk 1994) bahwa masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi memiliki status anak. Menurut Sri Rumini & Siti Sundari (2004: 53) masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/ fungsi untuk memasuki masa dewasa.
Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria.

Read more: Pengertian Remaja Menurut Para Ahli | belajarpsikologi.com

Pengertian Remaja Menurut Para Ahli

Pengertian RemajaRemaja berasal dari kata latin adolensence yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolensence mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik (Hurlock, 1992). Pasa masa ini sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua.
Seperti yang dikemukakan oleh Calon (dalam Monks, dkk 1994) bahwa masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi memiliki status anak. Menurut Sri Rumini & Siti Sundari (2004: 53) masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/ fungsi untuk memasuki masa dewasa.
Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria.

Read more: Pengertian Remaja Menurut Para Ahli | belajarpsikologi.com

Pengertian Remaja Menurut Para Ahli

Pengertian RemajaRemaja berasal dari kata latin adolensence yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolensence mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik (Hurlock, 1992). Pasa masa ini sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua.
Seperti yang dikemukakan oleh Calon (dalam Monks, dkk 1994) bahwa masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi memiliki status anak. Menurut Sri Rumini & Siti Sundari (2004: 53) masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/ fungsi untuk memasuki masa dewasa.
Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria.

Read more: Pengertian Remaja Menurut Para Ahli | belajarpsikologi.com

Pengertian Remaja Menurut Para Ahli

Pengertian RemajaRemaja berasal dari kata latin adolensence yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolensence mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik (Hurlock, 1992). Pasa masa ini sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua.
Seperti yang dikemukakan oleh Calon (dalam Monks, dkk 1994) bahwa masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi memiliki status anak. Menurut Sri Rumini & Siti Sundari (2004: 53) masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/ fungsi untuk memasuki masa dewasa.
Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria.

Read more: Pengertian Remaja Menurut Para Ahli | belajarpsikologi.com
Share this article :

Posting Komentar

 
Company Info | Contact Us | Privacy policy | Term of use | Widget | Advertise with Us | Site map
Copyright © 2011. Gaya Remaja . All Rights Reserved.
Design Template by panjz-online | Support by creating website | Powered by Blogger